banner over svvp

SVVP & LOOK

De organisaties achter het festival zijn de Stichting voor Vernieuwing en Participatie (SVVP) en de Landelijke Organisatie Op Koers (LOOK). Het zijn maatschappelijke organisaties die een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van maatschappelijke participatie in de samenleving. Om voornoemde doelstelling te realiseren, organiseren en ontwikkelen beide stichtingen diverse vernieuwende activiteiten zoals discussies, voorlichtingsbijeenkomsten en multiculturele ontmoetingen. Voorbeelden van gebieden waarin deze organisaties actief zijn, zijn kadervorming, educatie, vrijetijdsbesteding, kunst en cultuur. Verder zetten SVVP en LOOK zich in voor:

  • - Iedere burger, ongeacht geloof, cultuur of ras. Dialoog, ontmoeting en samenwerking staan centraal in hun beleid en die¬†hanteren ze als uitgangspunten bij de uitvoering van hun activiteiten;
  • - De samenwerking met de overheid en overige instellingen. Beide stichtingen geloven dat structurele participatie van maatschappelijke vrijwilligersorganisaties onmisbaar is in het ontwikkelen van het stedelijke beleid;
  • - Kunst en cultuur. Ze hebben de afgelopen negen jaar verschillende culturele feesten en ontmoetingen georganiseerd.

voor meer info ga naar: www.svvp.nl