BANNER-fan4kids1Ook kinderen mogen niet ontbreken tijdens FAN2014. Daarom heeft de organisatie voor kinderen tussen de vier en tien jaar, ’FAN4KIDS’ opgericht. Een kinderopvang! Terwijl de ouders aan het genieten zijn van FAN2014, kunnen de kinderen genieten van allerlei leuke activiteiten tijdens FAN4KIDS.


Huisregels kinderopvang Festival Een Andere Noot 2014

De organisatie van FAN doet er alles aan om zorg te dragen voor de veiligheid van uw kind. Misschien dat de noodzaak voor bepaalde maatregelen u niet meteen duidelijk is, maar u kunt erop vertrouwen dat er alles aan wordt gedaan om de kinderopvang zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen. Dit kunnen wij niet zonder uw medewerking. Daarom doen wij een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid. Houdt u aub aan onderstaand huisreglement. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de opvang van uw kind een gezellige en gemoedelijke activiteit blijft.

 

1-    De FAN kinderopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 10 jr;

2-    Kinderen in de grote zaal mogen niet op schoot;

3-    De kinderopvang is al vanaf 14.00 uur open; uw kind dient uiterlijk 18.00 uur opgehaald worden;

4-    Bij de aanmelding van uw kind dient een inschrijfformulier te worden ingevuld;

5-    Het is belangrijk dat wanneer het kind aangemeld is, er altijd iemand van de ouders/verzorgers van het kind bereikbaar is. Dit in verband met vragen van de leidsters m.b.t. het kind, ziekte of nood. Zorg er dus voor dat ten alle tijden dat u de juiste telefoonnummers op het inschrijfformulier aangeeft;

6-    De ouders zijn zélf verantwoordelijk voor hun kind(eren) zolang ze nog in het kinderdagverblijf aanwezig zijn;

7-    Alle kinderen in de kinderopvang, krijgen een uitgebreid lunchpakket;

8-    Er mag niet gefilmd worden binnen in de kinderopvanglocatie;

9-    Volgt uw kind een bepaalde dieet , gebruikt het medicijnen of is uw kind allergisch, meldt u dit aub aan bij de groepleidsters. Zij noteren wat van belang is ten aanzien van de gezondheid van uw kind

10- Aan het eind van de dag, als u samen met uw kind naar huis gaat, laat uw kind dan gedag zeggen bij één van de groepsleidsters. Ze kunnen dan noteren dat uw kind naar huis is. Zo voorkomen we misverstanden bij eventuele calamiteiten;

11- Wilt u uw kind eerder ophalen? geeft u het aub aan de groepleidster. Uw kind mag in geen enkel geval opgehaald worden, zonder overleg met de leidster.

12- Vergeet niet luiers mee te nemen, indien uw kind deze nog gebruikt;

 

Slotbepaling: Daar waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie.